Plataforma de Cortegada (WM0: 6201038), provincia de Pontevedra 
Pulse para cambiar data...
Omitir vínculos de navegación
  Día
  Sem
  Mes
  Ano
Temperatura media e de orballo Humidade relativa dez minutal
Temperatura da auga superficial e de fondo Salinidade da auga superficial e de fondo
Anomalia da densidade superficial e de fondo Altura da columna de auga
Refacho maximo e velocidade do vento Direccion do refacho e do vento

Nota: Os datos aquí presentados son medidas transmitidas en tempo real cun control de calidade moi superficial, polo que Intecmar non asume responsabilidade algunha derivada do emprego de ditos datos.
© 2006 INTECMAR, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Xunta de Galicia