Rede de estacións océano-meteorolóxicas 
Plataforma de Cortegada (WM0: 6201038), provincia de Pontevedra 
mapa Plataforma de Cortegada
Nome:Plataforma de Cortegada
Concello:Vilagarcía
Provincia:Pontevedra
Latitude:517850 UTMX-29T
Lonxitude:4719483 UTMY-29T

Estado Actual 
Datos do 17/10/2018 12:00:00 (hora UTC)
Sal.
superf.
Sal.
fondo

superf.

fondo

aire
26,308 34,619 15,346 15,031 13,3

Nota: Os datos aquí presentados son medidas transmitidas en tempo real cun control de calidade moi superficial, polo que Intecmar non asume responsabilidade algunha derivada do emprego de ditos datos.
En colaboración con:

© 2006 INTECMAR, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Xunta de Galicia