Boia de Sálvora (WM0: -9999), provincia de A Coruña 
Formato dos datos 
XML
Táboas de datos
Tipo de Consulta  
Variables dez-minutais (Non máis de 7 días)
Variables diarias
Variables mensuais

Data inicial e final 
Alta da estación: 23/05/2015
Baixa da estación: --/--/----

Inicial (dd/mm/yyyy)

 
Final (dd/mm/yyyy)

 
 VariableData AltaData Baixa
Todas (exluída ADCP)
ADCP 23/05/2015

O valor -9999 indica dato non rexistrado.
Os datos están rexistrados en horario UTC.
Nota: Os datos aquí presentados son medidas transmitidas en tempo real cun control de calidade moi somero, polo que Intecmar non asume responsabilidade algunha derivada do emprego de ditos datos.
© 2006 INTECMAR, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Xunta de Galicia