Plataforma de Cortegada (WM0: 6201038), provincia de Pontevedra 
Formato dos datos 
XML
Táboas de datos
Tipo de Consulta  
Variables dez-minutais (Non máis de 7 días)
Variables diarias
Variables mensuais

Data inicial e final 
Alta da estación: 01/08/2007
Baixa da estación: --/--/----

Inicial (dd/mm/yyyy)

 
Final (dd/mm/yyyy)

 
 VariableData AltaData Baixa
Todas (exluída HADCP)
Anomalía da Densidade (Fondo) 7/11/2007
Anomalía da Densidade (Superficie) 7/11/2007
Conductividade (Fondo) 7/11/2007
Conductividade (Superficie) 7/11/2007
Desv. típica de direcc vento 7/11/2007
Desv. típica de veloc vento 7/11/2007
Dirección do Refacho 7/11/2007
Dirección do Vento 7/11/2007
HADCP 1/8/2007
Humidade Relativa Media 7/11/2007
Presión da Columna de Auga (Fondo) 7/11/2007
Refacho 7/11/2007
Salinidade (Fondo) 7/11/2007
Salinidade (Superficie) 7/11/2007
Temperatura (Fondo) 7/11/2007
Temperatura (Superficie) 7/11/2007
Temperatura de Orballo 7/11/2007
Temperatura Media do aire 7/11/2007
Velocidade - Compoñente_E 5/3/2011
Velocidade - Compoñente_N 5/3/2011
Velocidade do Vento 7/11/2007

O valor -9999 indica dato non rexistrado.
Os datos están rexistrados en horario UTC.
Nota: Os datos aquí presentados son medidas transmitidas en tempo real cun control de calidade moi somero, polo que Intecmar non asume responsabilidade algunha derivada do emprego de ditos datos.
© 2006 INTECMAR, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Xunta de Galicia