Boia de Sálvora (WM0: -9999), provincia de A Coruña 
mapa Boia de Sálvora
Imaxe da Plataforma
imaxe estacion
Instante da lectura: 01/01/0001 0:00:00, hora UTC
Medidas meteorolóxicasValor 

Medidas Oceanográficas 

 

Nota: Os datos aquí presentados son medidas transmitidas en tempo real cun control de calidade moi superficial, polo que Intecmar non asume responsabilidade algunha derivada do emprego de ditos datos.
© 2006 INTECMAR, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Xunta de Galicia